Amur

50,00 

Amur biały żyje około 15 lat. W sprzyjających warunkach rośnie bardzo szybko. Dojrzewa w 6–7 roku życia. Narybek przebywa w spokojnej wodzie przybrzeżnej, Młode osobniki żywią się zooplanktonem. Przy długości 6–10 cm zaczyna się odżywiać głównie roślinnością wodną. W tym czasie jego przewód pokarmowy wydłuża się do około 2,5 długości ciała. Żeruje w wodzie o temperaturze od około 12 °C. W Polsce amur biały nie rozmnaża się w warunkach naturalnych. Sztuczne tarło przeprowadza się w czerwcu i lipcu. Wprowadzona do nowych ekosystemów populacja amura białego może przebudować ich skład roślinny. Czasem są one wprowadzane do zbiorników wodnych specjalnie w tym celu. Na skutek intensywnego zarybiania amurem drobne zbiorniki wodne mogą zostać całkowicie pozbawione roślin zanurzonych, co przez eliminację konkurencji międzygatunkowej prowadzi do zwiększenia obfitości fitoplanktonu, łącznie z zakwitami. Udokumentowano odżywianie się przez amura co najmniej kilkudziesięcioma gatunkami makrofitów z wszystkich ich grup, łącznie z makroglonami jak gałęzatka czy ramienica. Preferowane są rośliny młode i o mięsistej tkance, a rośliny o tkankach bardziej włóknistych i zlignifikowanych są zjadane rzadziej. Stąd w przypadku trzciny pospolitej preferowane są rośliny do 80 cm wysokości. Amur unika zjadania tkanek takich gatunków, jak szalej jadowity, okrężnica bagienna, włosienicznik rzeczny czy rdest ziemnowodny (forma lądowa). Preferencje pokarmowe zależą od wieku i stanu fizjologicznego ryb, zagęszczenia ich populacji czy czynników środowiskowych wody, jak jej nasycenie tlenem i temperatura.

Produkt dostępny na zamówienie

Producent

Hodowla wlasna